Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, για οποίον ξέρει πως να το εκμεταλλευτεί. Η WEBERS είναι η εταιρεία που έχει τη γνώση και την εμπειρία να σας δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθείτε τη νέα οικονομία μέσα από το B2C και B2B E-commerce και να σχεδιάσει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα βασισμένο στις δικές σας ανάγκες.

Τι μπορούμε να προσφέρουμε μέσω του e-commerce:

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που φτιάχνεται, χωρίς τη σωστή μέριμνα θα έχει ως αποτέλεσμα για την εταιρεία:
 • Ένα μικρό ή μεγάλο έξοδο χωρίς αντίκρισμα
 • Αρνητική διαφήμιση
 • Παραπλάνηση των στελεχών της ότι δεν έχει κάτι να προσφέρει
Ένα e-commerce το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία που έχει την εμπειρία και το know how που απαιτείται, είναι σίγουρο ότι θα αποφέρει:
 • Αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας
 • Προσέγγιση αγορών που θα ήταν ανέφικτο να γίνει με κάποιο άλλον τρόπο
 • Βέλτιστο έλεγχο των διαδικασιών της εταιρείας
 • ʼμεση ενημέρωση των πελατών για τα νέα προϊόντα
 • Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών
 • Εναλλακτικά κανάλια πώλησης και ενημέρωσης πελατών

Για τη WEBERS η διαδικασία για την επιτυχή δημιουργία και λειτουργία του B2C και B2B E-commerce είναι γνωστή και δοκιμασμένη:

1) Προσδιορισμός των στόχων και καθορισμός του πλάνου
Ο ειδικοί marketing της WEBERS κατόπιν μελέτης του concept της εταιρείας και τις προσδοκίες της, θα ορίσουν πριν γίνει οτιδήποτε τους στόχους οι οποίοι θα εκπληρωθούν με την εφαρμογή. Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα σας παραδοθεί το αναλυτικό πλάνο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Παράλληλα θα σας παραδοθεί το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα επίτευξης των παραπάνω στόχων.
2) Ανάπτυξη εφαρμογής

Στις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που δημιουργούμε, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε σημεία των οποίων η σημαντικότητα τους έχει επαληθευτεί από την πείρα μας:
 • Ελκυστικότητα
  Δημιουργούμε την εφαρμογή έτσι ώστε να έλκει τον χρηστή προς την εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους αναπτύσσεται η εφαρμογή π.χ. αγορά προϊόντων.
 • Λειτουργικότητα
  Διαμορφώνουμε το e-commerce έτσι ώστε ο επισκέπτης να βρίσκει εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλει.
 • Αξιοπιστία
  Οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε υφίστανται εξαντλητικό testing πριν τις παραδώσουμε. Το testing γίνεται με τις πιο λεπτομερείς και ενδεδειγμένες από την επιστήμη της πληροφορικής διαδικασίες και τηρώντας όλα τα πρότυπα στην ανάπτυξη λογισμικού του τομέα
 • Ευελιξία συναλλαγών
  Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών η WEBERS συνεργάζεται με τους πιο σοβαρούς φορείς χρεώσεων πιστωτικών καρτών. Έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης της λειτουργίας του e-commerce με την τράπεζα που ήδη χρησιμοποιείτε η με τον φορέα που θα μας υποδείξετε (εφόσον παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες) για τη δική σας ευκολία.
 • Ασφάλεια
  ΄Όλες οι εφαρμογές αναπτύσσονται σε την χρήση του ασφαλέστερου εμπορικά διαθέσιμου αλγόριθμου κρυπτογράφησης SSL-128. Παράλληλα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των δυο συναλλασσόμενων πλευρών.
* Για αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών, που συνήθως παρέχουμε δείτε την ενότητα [Εταιρικές Εφαρμογές]

3) Προώθηση εφαρμογής

Η σωστή προώθηση του e-commerce αποτελεί από τα πιο καίρια σημεία. Φτιάχνοντας μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου κανένας επισκέπτης δεν θα έρθει για να αγοράσει από μόνος του.

Η WEBERS έχει το know how της προώθησης του e-commerce, για να φέρει:
 • Τον απαιτούμενο αριθμό πελατών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να εγγυηθεί για τον αριθμό των επισκεπτών που θα δηλώσει
 • Την ποιότητα των επισκεπτών που θα έρθουν δηλαδή επισκέπτες που ενδιαφέρονται ακριβώς για τα προϊόντα η τις υπηρεσίες που πουλάει το ηλεκτρονικό κατάστημα
* Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τις υπηρεσίες μας [Internet Promotion]
   
Δείγματα e-commerce

Hellas Import Company
B2C E-commerce
[www.hico.gr]

Matel Α.Ε.
B2B E-commerce
[www.matel.gr]Σχετικά links


» Internet Promotion